شماره تلفن ارتباطی ما :09308046580

ارتباط از طریق تلگرام : member98_com@

شماره حساب های بانکی

تنها شماره حساب/کارت های ما به شرح زیر میباشد !

بنام امیرشمسی
بانک ملی
شماره کارت :
۶۰۳۷۹۹۷۲۰۰۷۰۳۷۳۵
شماره حساب :
۰۲۲۰۷۸۷۴۲۰۰۰۳
شماره شبا :
IR270170000000220787420003

 

  شماره پشتیبانی : 09308046580

تماس در تلگرام